Iwi Details and Codes Grouped by Region

This information may help you with your application.

Te Tai Tokerau/Tāmaki-makaurau (Northland/Auckland) Region

2301 Te Tai Tokerau/Tāmaki-makaurau (Northland/Auckland) Region (not further defined)
0101 Te Aupōuri
0102 Ngāti Kahu
0103 Ngāti Kurī
0104 Ngāpuhi
0105 Ngāpuhi ki Whaingaroa-Ngāti Kahu ki Whaingaroa
0106 Te Rarawa
0107 Ngāi Takoto
0108 Ngāti Wai
0109 Ngāti Whātua
0110 Te Kawerau ā Maki
0111 Te Uri-o Hau
0112 Te Roroa

Hauraki (Coromandel) Region

2302 Hauraki (Coromandel) Region (not further defined)
0201 Ngāti Hako
0202 Ngāti Hei
0203 Ngāti Maru (Marutuahu)
0204 Ngāti Paoa
0205 Patukirikiri
0206 Ngāti Porou ki Harataunga ki Mataora
0207 Ngāti Pūkenga ki Waiau
0208 Ngāti Rāhiri Tumutumu
0115 Ngāi Tai (Hauraki)
0210 Ngāti Tamaterā
0211 Ngāti Tara Tokanui
0212 Ngāti Whanaunga

Waikato/Te Rohe Pōtae (Waikato/King Country) Region

2303 Waikato/Te Rohe Pōtae (Waikato/King Country) Region (not further defined)
0301 Ngāti Haua (Waikato)
0302 Ngāti Maniapoto
0303 Ngāti Raukawa (Waikato)
0304 Waikato

Te Arawa/Taupō (Rotorua/Taupō) Region

2304 Te Arawa/Taupō (Rotorua/Taupō) Region (not further defined)
0401 Ngāti Pikiao (Te Arawa)
0402 Ngāti Rangiteaorere (Te Arawa)
0403 Ngāti Rangitihi (Te Arawa)
0404 Ngāti Rangiwewehi (Te Arawa)
0405 Tapuika (Te Arawa)
0406 Ngāti Tarāwhai (Te Arawa)
0407 Tūhourangi (Te Arawa)
0408 Uenuku-Kōpako (Te Arawa)
0409 Waitaha (Te Arawa)
0410 Ngāti Whakaue (Te Arawa)
0411 Ngāti Tūwharetoa
0412 Ngāti Tahu-Ngāti Whaoa (Te Arawa)

Tauranga Moana/Mātaatua (Bay of Plenty) Region

2305 Tauranga Moana/Mātaatua (Bay of Plenty) Region (not further defined)
0501 Ngāti Pūkenga
0502 Ngāi Te Rangi
0503 Ngāti Ranginui
0504 Ngāti Awa
0505 Ngāti Manawa
0506 Ngāi Tai (Tauranga Moana/Mātaatua)
0507 Tūhoe
0508 Whakatōhea
0509 Te Whānau-a-Apanui
0510 Ngāti Whare

Te Tai Rāwhiti (East Coast) Region

2306 Te Tai Rāwhiti (East Coast) Region (not further defined)
0601 Ngāti Porou
0602 Te Aitanga-a-Māhaki
0603 Rongowhakaata
0604 Ngāi Tāmanuhiri

Te Matau-a-Māui/Wairarapa (Hawke’s Bay/Wairarapa) Region

2307 Te Matau-a-Māui/Wairarapa (Hawke’s Bay/Wairarapa) Region (not further defined)
0701 Rongomaiwahine (Te Māhia)
0702 Ngāti Kahungunu ki Te Wairoa
0703 Ngāti Kahungunu ki Heretaunga
0704 Ngāti Kahungunu ki Wairarapa
2112 Ngāti Kahungunu, region unspecified
0706 Rangitāne (Te Matau a Māui/Hawke’s Bay/Wairarapa)
0707 Ngāti Kahungunu ki Whanganui-a-Orotu
0708 Ngāti Kahungunu ki Tamatea
0709 Ngāti Kahungunu ki Tamakinui a Rua
0710 Ngāti Pāhauwera
0711 Ngāti Rākaipaaka

Taranaki (Taranaki) Region

2308 Taranaki (Taranaki) Region (not further defined)
0801 Te Atiawa (Taranaki)
0802 Ngāti Maru (Taranaki)
0803 Ngāti Mutunga (Taranaki)
0804 Ngā Rauru
0805 Ngā Ruahine
0806 Ngāti Ruanui
0807 Ngāti Tama (Taranaki)
0808 Taranaki
0809 Tangāhoe
0810 Pakakohi

Whanganui/Rangitīkei (Wanganui/Rangitīkei) Region

2309 Whanganui/Rangitīkei (Wanganui/Rangitīkei) Region (not further defined)
0901 Ngāti Apa (Rangitīkei)
0902 Te Ati Haunui-a-Pāpārangi
0903 Ngāti Haua (Taumarunui)
0904 Ngāti Hauiti

Manawatū/Horowhenua/Te Whanganui-a-Tara (Manawatū/Horowhenua/Wellington)

2310 Manawatū/Horowhenua/Te Whanganui-a-Tara (Manawatū/ Horowhenua/Wellington) Region (not further defined)
1001 Te Atiawa (Te Whanganui-a-Tara/Wellington)
1002 Muaūpoko
1003 Rangitāne (Manawatū)
1004 Ngāti Raukawa (Horowhenua/Manawatū)
1005 Ngāti Toarangatira (Te Whanganui a Tara/Wellington)
1006 Te Atiawa ki Whakarongotai
1007 Ngāti Tama ki Te Upoko o Te Ika (Te Whanganui-a-Tara/Wellington)
1008 Ngāti Kauwhata

Te Waipounamu/Wharekauri (South Island/Chatham Islands) Region

2311 Te Waipounamu/Wharekauri (South Island/Chatham Islands) Region (not further defined)
1101 Te Atiawa (Te Waipounamu/South Island)
1102 Ngāti Koata
1103 Ngāti Kuia
1104 Kāti Māmoe
1105 Moriori
1106 Ngāti Mutunga (Wharekauri/Chatham Islands)
1107 Rangitāne (Te Waipounamu/South Island)
1108 Ngāti Rārua
1109 Ngāti Tahu / Kāi Tahu
1110 Ngāti Tama (Te Waipounamu/South Island)
1111 Ngāti Toarangatira (Te Waipounamu/South Island)
1112 Waitaha (Te Waipounamu/South Island)
1113 Ngāti Apa ki Te Rā Tō

Iwi Not Named, but Waka or Iwi Confederation Known

2001 Tainui
2002 Te Arawa
2003 Tākitimu
2004 Aotea
2005 Mātaatua
2006 Mahuru
2007 Māmari
2008 Ngātokimatawhaorua
2009 Nukutere
2010 Tokomaru
2011 Kurahaupō
2012 Muriwhenua
2013 Hauraki / Pare Hauraki
2014 Tūranganui a Kiwa
2015 Te Tauihu o Te Waka a Māui
2016 Tauranga Moana
2017 Horouta

Iwi Named but Region Unspecified

2101 Te Atiawa, region unspecified
2102 Ngāti Haua, region unspecified
2103 Ngāti Maru, region unspecified
2104 Ngāti Mutunga, region unspecified
2105 Rangitāne, region unspecified
2106 Ngāti Raukawa, region unspecified
2107 Ngāti Tama, region unspecified
2108 Ngāti Toa, region unspecified
2109 Waitaha, region unspecified
2110 Ngāti Apa, area unspecified

Hapū Affiliated to More Than One Iwi

2201 Hapū affiliated to more than one Iwi


Source: Statistics New Zealand, New Zealand Standard Classification of Iwi